วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:08 น.

การเงิน หุ้น

เงินติดล้อรับรางวัลยอดเยี่ยม พนักงานรักและผูกพันองค์กร

วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562, 07.54 น.
เงินติดล้อรับรางวัลยอดเยี่ยม
พนักงานรักและผูกพันองค์กร  
 
 
เงินติดล้อ หนึ่งในผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันภัย เมื่อเร็วๆนี้ รับรางวัล “สถาบันการเงินยอดเยี่ยมด้านการสร้างความผูกพันองค์กร” (Excellence in Employee Engagement) จากงานประกาศรางวัลซึ่งจัดโดยนิตยสาร Retail Banker และรางวัล “ยอดเยี่ยมด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานโดยใช้เทคโลยีดิจิทัล” (Best Digital Employee Engagement Initiative) จาก นิตยสาร The Asian Banker สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
 
 นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า  ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อบริษัทเติบโต มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นกลไกหล่อหลอมให้คนเงินติดล้อคิดแบบเดียวกัน เห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน และร่วมเป็นกลไกสำคัญในการส่งมอบโอกาสทางการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวที่ยั่งยืนของบริษัท จึงเป็นที่มาของการประกาศค่านิยมองค์กร (core values) ในปี 2560 ซึ่งขับเคลื่อนผ่านผู้บริหาร culture gangster และ culture heroes ของเรา ผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และการวัดผลเพื่อให้แน่ใจว่า core values ดังกล่าวอยู่ใน DNA พนักงานของเรา 
 
“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อในวันนี้ อาจจะยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุด แต่เป็นการเดินทางที่มีการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก และทำให้ดีขึ้นมาตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนว่า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พนักงานของเรามีความพร้อมกล้าทดลองในสิ่งใหม่ ๆ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ผนวกกับรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับถึง 2 รางวัลทำให้เรามั่นใจเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ core values ให้ถูกส่งต่อสู่พนักงานของเรากว่า 5,000 คนทั้งที่สำนักงานใหญ่และ 850 สาขาทั่วประเทศ ” นายปิยะศักดิ์กล่าว