วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:34 น.

การเงิน หุ้น

เงินติดล้อจัดประชุมผู้นำ มุ่งใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.44 น.

เงินติดล้อจัดประชุมผู้นำ

มุ่งใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร
 
 
เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ นำโดยนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล   กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดประชุมสื่อสารทิศทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้นำชาวเงินติดล้อกว่า 450 คน มุ่งใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ โดยมีนายเซอิจิโระ อาคิตะ   กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายชวิณ เจียรวนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วน บริษัท Equity Partners Limited และนายแอลสิทธิ์ เวอร์การา (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ CVC Capital Partners ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมงาน ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค