วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:15 น.

การเงิน หุ้น

“ออมสิน”เลือก“ฮิตาชิ“ ให้บริการ เช่าเครื่องเงินอัตโนมัติ

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 10.57 น.

“ออมสิน”เลือก“ฮิตาชิ“ ให้บริการ เช่าเครื่องเงินอัตโนมัติ

 
“ธนาคารออมสิน”เลือก“ฮิตาชิ” เป็นผู้ให้บริการเช่าใช้บริการและการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 2,900 เครื่อง แบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 
นายเคอิตะ ทาดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับเลือกจาก ธนาคารออมสิน (GSB) ซึ่งเป็นธนาคารรัฐ เพื่อการบริหารการเช่าใช้บริหาร (Outsourcing) เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) เพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมและติดตั้งใหม่ รวมถึง การบริหารจัดการเครื่อง ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ในประเทศไทยจะให้บริการอย่างครบวงจรแก่ธนาคารออมสิน รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ การบริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ให้มีความพร้อมให้บริการ การตรวจสอบความพร้อมให้บริการของเครื่อง และการบำรุงรักษา จำนวน 2,900 เครื่อง โดยมีระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติแบบครบวงจร
 
นายเคอิตะ กล่าวว่า ในประเทศไทยมีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ มากกว่า 60,000 เครื่อง ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ เหล่านี้เป็นปัญหาทางเทคนิคและการเงินที่สูงของสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารต่างๆจึงให้ความสำคัญกับการหาแนวทางอื่น ในการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ สามารถให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่งธนาคารออมสิน มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน จึงตัดสินใจใช้การบริหารการเช่าใช้บริหาร เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
 
ทั้งนี้บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินงานของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาระหน้าที่ของพนักงานในด้านการดูแลเครื่องถอนเงินอัตโนมัติผ่านการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติให้แก่ ธนาคารออมสิน โดยการดำเนินงานนี้จะเป็นการประสานความร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องเอทีเอ็มและใช้เทคโนโลยีหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย โดยอาศัยขีดความสามารถและความชำนาญของบริษัทฯในด้านการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ผ่านเทคโนโลยี และระบบและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
 
“บริษัทมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกจาก ธนาคารออมสิน เพื่อให้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ แบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยบริษัทจะก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และจะสนับสนุนบริการที่ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพสูงให้แก่ ธนาคารออมสิน เนื่องจากความต้องการของบริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติจะสูงขึ้นในตลาดประเทศไทย เราจะใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สั่งสมจากกลุ่มบริษัทฯของฮิตาชิ เพื่อขยายธุรกิจการให้บริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติและจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสถาบันการเงินในประเทศไทย”นายเคอิตะกล่าว
 
สำหรับ บริษัท ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในกลุ่มของบริษัทฮิตาชิ และเป็นผู้จำหน่ายเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ชั้นนำของโลก ส่วนบริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทฯในเครือของฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายธุรกิจเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ในประเทศไทย บริษัทฯมีระบบธุรกิจ รวมทั้งโซลูชั่นส์เพื่อพัฒนามูลค่าการขาย บริการซ่อมบำรุง และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการขายเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ซึ่งมีใช้อยู่ในประเทศแล้ว รวมทั้งธุรกิจการให้สนับสนุนการบริการซ่อมบำรุงของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ มากกว่า 10,000 เครื่อง