วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:21 น.

การเงิน หุ้น

ออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC 3 ปีซ้อน

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.40 น.

ออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC 3 ปีซ้อน

 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี ซึ่งธนาคารออมสินได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) เป็นรางวัลที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดขึ้น โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้