วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:24 น.

การเงิน หุ้น

เก้าอี้ตัวเดียวจบทุกกระบวนการ Fast Track

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 12.45 น.
เก้าอี้ตัวเดียวจบทุกกระบวนการ Fast Track
ช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
         
เก้าอี้ตัวเดียวจบทุกกระบวนการ Fast Track ช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ Fast Track ว่า ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดให้บริการจุด  Fast Track ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้รับความเสมอภาคในการรับบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมในการรับบริการวัคซีน เนื่องจากผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ถึงแม้จะมีโอกาสได้รับวัคซีนเท่ากัน แต่ความเท่าเทียมอาจจะไม่เท่ากัน เพราะด้วยความติดขัดในเรื่องของสรีระร่างกายที่ไม่สามารถเดินไปตามระบบได้ Fast Track จึงออกแบบมาเป็น One Stop Service ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการรับบริการ ซึ่งหมายความว่า เก้าอี้เดียวจบทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง ลงข้อมูล ฉีดวัคซีน และพักสังเกตอาการ เพื่อที่จะทำให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าและมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วๆ ไป ทำให้เขาได้รู้ถึงโอกาสที่จะเข้าถึงวัคซีนได้สะดวกและง่ายขึ้น
 
           
“จากข้อมูลที่เราได้ทราบว่าผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ไม่เดินทางออกจากบ้านมาเพื่อรับวัคซีน เพราะในกระบวนการรับวัคซีนหลายขั้นตอนนั้นทำให้เขารู้สึกลำบาก แต่ถ้ามี Fast Track จะทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยและอยากเข้ามารับวัคซีนกับเรามากขึ้น จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนให้ง่ายขึ้น รวมไปถึงกระบวนการที่เราแยกเขาออกมา ทำให้เขาไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจากคนอื่น โดยกระบวนการทั้งหมดรวมถึงจุดพักสังเกตอาการจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซึ่งในขณะที่นั่งรอจะมีทีมแพทย์ และพยาบาล รวมถึงมีดนตรีให้ฟังทำให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย” คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา กล่าวเสริม