วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:39 น.

การเงิน หุ้น

TRUBB จัดประชุม EGM ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ 30 ก.ค.นี้

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.14 น.

TRUBB จัดประชุม EGM ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ 30 ก.ค.นี้

 

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. งานนี้ บอร์ด TRUBB และ บิ๊กบอส 'ภัทรพล วงศาสุทธิกุล’ ตระหนักถึงความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ