วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 07:21 น.

การเงิน หุ้น

บสย. หารือ ประธานหอการค้าไทย เล็งร่วมโครงการ "Sand Box" ช่วยกลุ่ม Supply Chain

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565, 22.35 น.

บสย. หารือ ประธานหอการค้าไทย เล็งร่วมโครงการ "Sand Box" ช่วยกลุ่ม Supply Chain

 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และนางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริหารหอการค้าไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และสวัสดีปีใหม่ 2565  พร้อมร่วมหารือในโครงการ Sand Box เพื่อช่วยผู้ประกอบการกลุ่ม Supply Chain ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและธนาคารพันธมิตรของ บสย.

นอกจากนี้ ยังร่วมหารือในความร่วมมือโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง” โครงการ Big Brother ซึ่งเป็นโครงการพี่เลี้ยงผู้ประกอบการให้ความรู้ทางการเงินโดยเตรียมลงนามความร่วมมือดำเนินกิจกรรมแบบต่อเนื่อง และโครงการสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (SEED)  ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ  และ ร่วมโครงการเรียนรู้ “เทพเซียน” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเรียนรู้ภาษาจีนร่วมกับผู้บริหารชาวจีน ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้