วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:09 น.

การเงิน หุ้น

โรบินฮู้ด” จับมือ 4 พันธมิตร ร่วมสร้างสุภาพบุรุษบนท้องถนน ผ่านโครงการ “Robinhood Super Rider” เสริมความรู้ เพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัยให้ไรเดอร์

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.04 น.
“โรบินฮู้ด” ฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของไรเดอร์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนและส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย จับมือ 4 พันธมิตร ร่วมสร้างสุภาพบุรุษบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “Robinhood Super Rider” จัดอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในด้านต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้โรบินฮู้ดไรเดอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการทำงานรับส่งอาหารในแต่ละวัน มุ่งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในกลุ่มไรเดอร์ โดยมี นายสีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (กลาง) นายสุวิทย์ นภานพรัตน์แก้ว Head of Division - Fleet Sales บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  นายเลอพงศ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวปิยธิดา เศรษฐิน  VP, Head of Marketing and Communication บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และนายพีรพงศ์ มงคลจินดาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ บี จำกัด  ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้