วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:27 น.

การเงิน หุ้น

กรุงศรีคว้ารางวัลเกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ตอกย้ำความโดดเด่นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 18.01 น.

กรุงศรีคว้ารางวัลเกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ตอกย้ำความโดดเด่นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ในฐานะผู้แทนกรุงศรี  รับมอบรางวัลเกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567 จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย  ประธานวุฒิสภา ในฐานะองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

รางวัล “คนดี รักษ์โลก” พิจารณาจากวิสัยทัศน์องค์กร นโยบาย และผลการดำเนินงานที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกรุงศรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 34 องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว