วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:25 น.

ข่าวสังคม

“ต้อนรับ รมต.กระทรวงแรงงาน”

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562, 09.45 น.

 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME ) ประจำปีงบประมาณ 2562”  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย ธนวิน อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก ของโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ