วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:02 น.

ข่าวสังคม

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภาสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรมการสารวัตรทหารบก

วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563, 20.22 น.

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภาสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรมการสารวัตรทหารบก

 

 

อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา  มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก เนื่องใน "วันสถาปนากรมการสารวัตรทหารบก" โดยมี  พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก รับมอบ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ