วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:56 น.

ข่าวสังคม

3เอ็ม สนับสนุนมวลมนุษยชาติต่อสู้กับ โควิด - 19

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 11.48 น.

3เอ็ม สนับสนุนมวลมนุษยชาติต่อสู้กับ โควิด - 19

 

 

บริษัท 3เอ็ม ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ 3เอ็ม ได้มีโครงการเชิญชวนพนักงานของ 3เอ็ม ให้บริจาคเงินแก่กองทุนรวมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสของ GlobalGiving (GlobalGiving's Coronavirus Relief Fund) โดย 3เอ็ม จะสมทบเงินที่พนักงานบริจาคอีกหนึ่งเท่า

 

โครงการข้างต้นเป็นการให้ความสนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่ 3เอ็ม ได้มอบเงินแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเป็นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (650 ล้านบาท โดยประมาณ) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาของวิกฤตนี้ทั่วโลก