วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:14 น.

ข่าวสังคม

สมาคมสิทธิฯไทยแถลงประณาม ตร.มะกันเหยียดผิวสีเสียชีวิต

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.59 น.

สมาคมสิทธิเสรีภาพฯแถลงประณามตำรวจอเมริกันทรมานนายจอร์จ ฟลอยด์คนอเมริกันผิวสีอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ประเทศไทย ขอประณามอย่างรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ตำรวจอเมริกัน แห่งเมืองมินนิแอโปลิส มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ได้จับกุมนายจอร์จ ฟลอยด์ ประชาชนอเมริกันผิวสี ใส่กุญแจมือ บังคับให้นอนราบลงกับพื้นแล้วใช้เข่ากดตรงซอกคอเป็นเวลานาน โดยที่นายฟลอยด์มิได้ต่อสู้ขัดขืนการจับกุม ซี่งถือว่าเป็นการทรมาน จนนายฟลอยด์เสียชีวิตเนื่องจากหายใจไม่ออก เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ประชาชนทุกผิวสี จนเกิดการประท้วงลุกลามไปมากกว่า 100 เมืองทั่วประเทศ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายฟลอยด์และต่อชาวอเมริกันต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่คนทั่วโลกไม่อาจยอมรับได้ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.ขอให้ทางการสหรัฐอเมริกาดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 4 คน ที่ร่วมกระทำผิดทรมานนายฟลอยด์จนเสียชีวิตจนถึงที่สุด

2.ขอเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขอโทษต่อประชาชนอเมริกัน โดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มคนผิวสีอย่างเป็นทางการ และให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จ่ายเงินค่าเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทตามกฎหมาย ของนายฟลอยด์

3.ขอให้ทางการสหรัฐอเมริกาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเหยียดผิวอันเป็นมูลเหตุในการกระทำในเหตุการณ์ครั้งนี้ ที่ฝังรากลึกในสังคมอเมริกามาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในยุคที่มีผู้นำที่มีทัศนะความคิดเหยียดเชื้อชาติผิวสีอยู่แล้ว ยิ่งมีการดูถูกเหยียดหยามคนที่แตกต่างไปจากตน ทำให้สังคมอเมริกันเกิดความแตกแยกรุนแรง ไม่มีความปลอดภัย

4.ขอให้ทางการสหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนทัศนคติและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งใหญ่ โดยเฉพาะตำรวจอเมริกันที่มักใช้ความรุนแรงกับประชาชนต่างสีผิว ดูถูกเหยียดหยามคนผิวสี ทุกเชื้อชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาค ให้อยู่ในวิถีการดำรงชีวิตของคนอเมริกันทุกคน