วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 23:43 น.

ข่าวสังคม

ความสำเร็จของโครงการปี 3 “กางปีกบิน เหนือเมฆ”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.22 น.

ความสำเร็จของโครงการปี 3 “กางปีกบิน เหนือเมฆ” 

 

  

ดร. วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการปี 3 SME COACH 2020 กางปีก บินเหนือเมฆ ยกระดับไมโครเอสเอ็มอี ชูการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและเน้นการปรับตัวสอดรับ New Normal และ เพิ่มการเข้าถึงบริการภาครัฐ ผ่านระบบปรึกษาแนะนำ SME Coaching Online พร้อมเป็นประธานมอบโล่ห์ ใบประกาศนียบัตร 11 เคสต้นแบบ ณ ห้องซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา