วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:39 น.

ข่าวสังคม

มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.52 น.

มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020

 


สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ "Money & Banking Awards 2020" ให้แก่ ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัล นักการเงินแห่งปี 2562 (Financier of the Year 2019) และรางวัลธนาคารแห่งปี 2563 (Bank of the Year 2020) ที่วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบไลฟ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กการเงินธนาคาร และเว็บไซต์การเงินธนาคาร เพื่อให้สอดรับกับยุค New Normal