วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:06 น.

ข่าวสังคม

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินแหล่งกำเนิดโลก 280 ล้านปี

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 11.59 น.

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน แหล่งกำเนิดโลก-ถ้ำเก่า 280 ล้านปี

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้ว โดยเกิดจากกลุ่มแก๊สและฝุ่นผงในอวกาศที่มีการควบแน่นจนเป็นก้อน ผิวโลกในช่วงนั้นจะมีลักษณะเป็นของเหลวที่ร้อนจัดต่อมาเย็นตัวลงจนเกิดการแข็งตัว บรรยากาศของโลกในสมัยแรกยังไม่มีแก๊สออกซิเจน ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแก๊สเฉื่อย นอกจากนี้ผิวโลกยังไม่มีน้ำในสภาพของเหลวเลย จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของโลกยุคดึกดำบรรพ์นี้มีความแตกต่างจากโลกยุคปัจจุบันมาก เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 1,000 ล้านปีหลังจากกำเนิดโลก สิ่งมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นและเกิดวิวัฒนาการเรื่อยมา จนในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าความหลากหลายในธรรมชาติเกิดขึ้นมามากมาย

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงานด้านธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา (พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน) แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย ถ้ำขมิ้น โครงการเกษตรเงาะแปลงใหญ่ เหมืองแร่ดีบุก และ ภูเขาทรายเหมืองแกะ  เมื่อวันที่  24 – 25 ก.ย.2563 โดยมี นายเด่นโชค มั่นใจ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพย์ฯทำหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาของสถานที่แต่ละแห่ง

สถานที่แห่งแรก คือ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน ตั้งอยู่เลขที่ 2/7 ถนนมุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งใหม่ล่าสุด ของกรมทรัพยากรธรณีฯที่กำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยว-ประชาชนทั่วไปเข้าชมเร็ว ๆ นี้

นายสมหมาย เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู บริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา อย่างถูกต้องแก่ประชาชน รวบรวมลักษณะดิน หิน แร่ธาตุ ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา การจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษา แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องแหล่งธรณีวิทยา และอุทยานธรณีของไทย เพื่อสร้างความหวงแหนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีสืบไป

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา คลังเก็บตัวอย่างสำหรับเก็บรักษาธรณีวัตถุที่ค้นพบในภาคใต้  และเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ด้านธรณีวิทยา สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ ผู้เข้าชมจะได้รับความ รู้เบื้องต้นด้านธรณีวิทยา และยังสามารถชม Tree  of Life เป็นภาพนูนต่ำของซากดึกดำบรรพ์ เช่น ไทโลไบต์ นอติลอยด์ ฟอสซิลหอย (Posidonomya Gastropod Brachio) แอมโมไนด์ ไดโนเสาร์ ลิงสยาม และสโตมาโตไลต์

รวมถึงหุ่นจำลองไดโนเสาร์ การกำเนิดของโลก ระบบสุริยะจักรวาล และส่วนประกอบของโลก ต่อเนื่องไปจนถึงการกำเนิดสุวรรณภูมิ สัมผัสความหลากหลายทางทะเลดึกดำบรรพ์ ชีวิตดึกดำบรรพ์จากทะเลสู่บก ตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิก ซึ่งได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศที่ภาคใต้ และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตมหายุค Mesozoic จนถึงวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมหายุค Cenozoic อีกด้วย

ต่อมาคณะของเราเดินทางไปชมแหล่งโบราณสถานเขาศรีวิชัย หรือเขาพระนารายณ์ ที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ ดังปรากฏหลักฐานโบราณวัตถุสถานจำนวนมากบริเวณเขาศรีวิชัยและพื้นที่ราบโดยรอบ ได้แก่เนินโบราณสถาน ฐานโยนิ ศิวลึงค์ เทวรูปพระวิษณุ ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหิน เช่น ธรณีประตู กรอบประตู ฐานเสา เครื่องถ้วยจีน และเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง รวมทั้งลูกปัดอีกเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญหลายอย่าง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของควนพุนพิน  และเป็นถิ่นฐานของชุมชนโบราณอายุกว่า 1,000 ปี

สถานที่ต่อมา คือ ถ้ำขมิ้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำเหม็นตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร เป็นถ้ำ ที่เกิดขึ้นในยุคเพอร์เมียน (Permian) ตามตารางธรณีกาล ประมาณ 280 ล้านปี มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1,250 เมตร มีขนาดกว้างใหญ่มาก ภายในถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก ในอดีตถ้ำขมิ้นเคยเปิดสัมปทานให้เก็บขี้ค้างคาวแต่หมดสัมปทานมาแล้ว 30 ปี

จุดที่น่าจะเป็น UNSEENS ของนักท่องเที่ยวก็คือ ภูเขาทรายเหมืองแกะ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเหมืองแกะ อำเภอนาสาร เป็นกองทรายใหญ่โตมโหฬาร ใหญ่เท่าภูเขา1ลูก เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ จากการทำเหมืองแร่ดีบุก เมื่อ 30-40ปีที่ผ่านมา โดยดูดเอาทรายตามเชิงเขา มาคัดแยกหรือร่อนเอาดีบุกที่ปนอยู่ออกไป ก่อนจะขนทรายมากองไว้ตรงนี้ปิดท้ายมา อ.นาสาร อย่าลืม แวะไปกินเงาะอร่อยที่สุดของไทย ที่โครงการเกษตรเงาะแปลงใหญ่  บนพื้นที่ 1,134 ไร่ 168 แปลง นำโดยเกษตรอำเภอบ้านนาสาร โดยที่นี่เป็นแหล่งปลูกเงาะโรงเรียนของแท้แน่นอน ขายดีจนปลูกไม่ทันเลยเชียว แล้วพบกันใหม่ครับ

ท่านที่สนใจเรื่องราวของไดโนเสาร์ และแหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ สามารถเข้าไปดูกันได้ ที่ www.dmr.go.th  โทรศัพท์ 0 2621 9500  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม