วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:20 น.

ข่าวสังคม

สุดปลื้ม

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.21 น.

สุดปลื้ม

 

 

คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ (นั่งกลาง) และสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (แถวหลัง ที่ 5 จากซ้าย) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ สุทธกิตติ์( แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย)  และ  สิทธิ์กิตติ์ จิราธิวัฒน์( แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) (บุตร ธีระเดช   จิราธิวัฒน์ และ ม.ล.สราลี กิติยากร) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รัตนา นรพัลลภ (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา), มุกดา เอื้อวัฒนสกุล (แถวหน้าซ้ายสุด),ม.ล.สราลี กิติยากร(แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย),  ธีระเดช  จิราธิวัฒน์ (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา), ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ขวาสุด), อำไพพรรณ  จิราธิวัฒน์ (แถวหน้าขวาสุด), ภาณุมาศ จิราธิวัฒน์(แถวหลังซ้ายสุด) มาร่วมแสดงความยินดีที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์