วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 01:33 น.

ข่าวสังคม

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับอีโคเวิลด์คลาส

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 21.01 น.

 

 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้  นายอภิเชษฐ นุ้ยตูม Engineering Solution Business Manager (ที่ 5 จากขวา) เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)  (ที่ 4 จากซ้าย)  พร้อมประกาศความมุ่งมั่นในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ หนุนแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ” ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ ECO-World Class ของบริษัทฯ  โดยมี นายวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค(คนที่ 4 จากขวา) และเจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน   ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ