วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 23:25 น.

ข่าวสังคม

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” มอบน้ำดื่มอควาฟิน่า-แบรนด์ซุปไก่ฯสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.22 น.

 

 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟิน่า และแบรนด์ซุปไก่สกัดรวมมูลค่า 1,021,800 บาท จากบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย)  และบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายแอชวิน ราชโกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย และอินโดไชน่า (ที่ 3 จากขวา) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 49 แห่ง โดยภารกิจส่งมอบความห่วงใยในครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของบริษัทในเครือซันโทรี่ และถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้กิจกรรม “ONE SUNTORY เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด-19”  โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย)  และนางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ (ซ้ายสุด) และคณะผู้บริหาร จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารความสัมพันธ์องค์กร (ที่ 2 จากขวา)  และนางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ (ขวาสุด)  ร่วมส่งมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้