วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:29 น.

ข่าวสังคม

เซ็นทรัล วิลเลจ ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.18 น.

เซ็นทรัล วิลเลจ ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด มอบพัดลม 100 เครื่องสนับสนุนศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 

 

 

รุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน-สถาบัน สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย เดินหน้าส่งต่อน้ำใจ ร่วมใจกันฝ่าวิกฤตโควิด ส่งมอบพัดลมจำนวน 100 เครื่อง ให้กับ  จำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ในการช่วยระบายความร้อนแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี วราวุธ วรภมร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เซ็นทรัล วิลเลจ ปารณีย์  นาคคำ ปลัด อบต.บางโฉลง และ พนักงานของ เซ็นทรัล วิลเลจ ร่วมส่งมอบ ณ  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง   

ซึ่ง ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นี้ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเตรียมรอส่งต่อ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง  มีอุปกรณ์รองรับ อาทิเตียงผู้ป่วย พัดลม กล้องวงจรปิด เครื่องซักผ้า เป็นต้นโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค ดูแลและประเมินอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางศูนย์พักคอยแห่งนี้  ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อ อาทิ เตียงกระดาษ ที่นอน  ผ้าปูที่นอน  หมอน ปลอกหมอน  กล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถติดต่อสนับสนุนได้ที่ อบต. บางโฉลง โทร 02-7508741-5 

 

เซ็นทรัล วิลเลจ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดูแล และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน และพร้อมดูแลให้สถานที่ของเราเป็นพื้นที่ที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อรองรับการออกมาใช้ชีวิต จับจ่ายใช้สอยของใช้จำเป็นของผู้คน ภายใต้มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ขั้นสูงสุด และเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้และช่วยให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีที่สุด

หน้าแรก » ข่าวสังคม