วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:57 น.

ข่าวสังคม

อว.จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.20 น.

อว.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวง อว. อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร

วันเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร วช. เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องโถง อาคาร วช. ๒ ชั้น ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หน้าแรก » ข่าวสังคม