วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:40 น.

ข่าวสังคม

กรมการแพทย์มอบโล่ขอบคุณ เครือซีพี-ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 11.58 น.


กรมการแพทย์มอบโล่ขอบคุณ เครือซีพี-ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  

 

 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมการแพทย์  มอบโล่ขอบคุณแด่ นายวรวิทย์ เจนธนากุล (กลาง) กรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จาก กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ “ภารกิจแรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร” ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง โดยมี รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช (ซ้ายสุด) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (ขวาสุด)  ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข