วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:12 น.

ข่าวสังคม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรับมอบอาหารสนับสนุนจาก เซเว่น อีเลฟเว่น

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.06 น.

 

 

นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับมอบอาหาร ในโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นางอรวรรณ ไชยมาตย์(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนมอบ เมื่อเร็วๆนี้