วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:51 น.

ข่าวสังคม

แต่งตั้ง “พระครูปลัดดิลกวัฒน์” ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.38 น.

พิธีมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) อายุ 45 พรรษา 23 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.4,พธ.บ.,ศศ.ม.,ปร.ด.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โดยมี คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม คุณสุนีย์ สุขเสรี กิดานันท์ สุขเสรี ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักใน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ จากทั่วประเทศ ร่วมพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดีในโอกาสนี้อย่างพร้อมเพียงกัน