วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 06:51 น.

ข่าวสังคม

รณรงค์ใช้สมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยตามรอยพ่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.58 น.

รณรงค์ใช้สมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยตามรอยพ่อ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน ร่วมกันจัดเสวนาและแถลงข่าว "ภูมิปัญญาไทยตามรอยพ่อ" เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิดที่สร้างสรรค์และเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาและป้องกันโรค

ภายในงาน ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิ ร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และ พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา (ประธาน มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน) เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวิทยากรและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศไทย เข้าร่วมมากมาย อาทิ พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ (นายกสภาการแพทย์แผนไทย), อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี(ผู้ก่อตั้ง สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว), นายแพทย์ อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, อาจารย์บัญชา สุวรรณธาดา, ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิชย์ (ประธาน สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO ผู้แทน สวนนงนุช พัทยา), ฯลฯ

อย่างไรก็๖ม การเสวนาและแถลงข่าวครั้งนี้ ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรไทย อย่างมีประสิทธิผลฯ โดยสรุป พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และภาคีเครือข่าย มีมติขอเชิญคนไทยทุกคนทั่วประเทศไทย หันมาใช้สมุนไพรไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงของแผ่นดินไทย (รัชกาลที่ 9) เพราะได้ผลดี และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งสมุนไพรไทยมีประวัติและประสิทธิผลของการรักษาที่เห็นผลมาแล้วนับพันปี แต่สมุนไพรไทยจะได้รับการยอมรับมากขึ้นต้องผ่านการวิจัย จึงเชิญชวนร่วมกันสนับสนุนงานวิจัย (ต่อยอด) เพื่อให้ สมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและแพร่หลายได้มากขึ้น ในระดับสากล และในระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน โทร. 02-517-6660 -1 หรือ 099-492-6996