วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 17:37 น.

ประกัน

เอไอเอ ประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.39 น.

เอไอเอ ประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ

ในโครงการ Healthy Organization Challenge "ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน" 

 

 

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Healthy Organization Challenge  "ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน" โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน ได้ขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้องค์กรต้นแบบจำนวน 6 องค์กร ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร และทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากโค้ชนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกำหนดอาหาร เพื่อสะสมคะแนนการรักษาสุขภาพ (Healthy Score)

 

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ทำการคัดเลือกพนักงานจำนวน 12 คน ในการเข้าร่วมภารกิจทางสุขภาพดังกล่าว ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การสะสมก้าวเดิน การออกกำลังกายตามที่กำหนด และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อผลการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่ดีขึ้นในแง่มุมต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น น้ำหนักลดลง เส้นรอบพุงลดลง ไขมันใต้ผิวหนังลดลง มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาที่เพิ่มขึ้น ความอ่อนตัวของร่างกายที่ดีขึ้น รวมถึงอายุสุขภาพที่ลดลง โดยความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอ ประเทศไทย ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ที่ว่า “Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”