วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:21 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 17.09 น.

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" โดย นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 120 ทุน เป็นเงินกว่า 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จ. ชลบุรี จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท  โดยมี นายนริทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เป็นผู้รับมอบ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองอุดม จ.ปราจีนบุรี จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน