วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 01:00 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ

วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.30 น.

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ

 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" โดย นายประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 80 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท  รวมถึงหมวกนิรภัยเด็ก และอุปกรณ์กีฬา โดยมี นายโอภาส อินตะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เป็นผู้รับมอบ 
 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.ลำพูน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 14,000 บาท  โรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ ได้แก่ โรงเรียนสองพิทยาคม โรงเรียนลองวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพลอง รวมทั้งสิ้น 13 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท  โรงเรียนในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนวัดวังอิทก, โรงเรียนวัดหนองอ้อ และโรงเรียนวัดคุ้งวารี รวมทั้งสิ้น 34 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท และโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนปางศิลาทอง, โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์  และโรงเรียนพยุหะคีรี รวมทั้งสิ้น 20 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท
 
 
สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน