วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 06:18 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัยร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.21 น.

วิริยะประกันภัยร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

 

นายมนูญ นาควรพงศ์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี และว่าที่ร้อยเอกคมกริช  จันสูตร ประธานชมรมตัวเเทน สาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมนำทีมวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอื่นๆ  แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภ้ยในชุมชนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

นอกจากเเผน “ปฎิบัติการ First Aids” ที่วิริยะประกันภัย นำมาใช้ในการเข้าช่วยเหลือรถของลูกค้าและประชาชนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วภาคอีสานครั้งนี้แล้ว กิจกรรมจิตอาสาบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ชาววิริยะจิตอาสาได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังประสบภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่บริษัทฯ  ให้ความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ ด้วยการผสานความร่วมมือกับสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัย เครือข่ายชมรมตัวแทน และเครือข่ายคู่ค้าที่กระจายครอบคลุมทั่วไทย ทำให้การติดต่อประสานงานและการเข้าไปยังพื้นที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว