วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 06:07 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนศริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช เนื่องในวัน “วันมหิดล” ประจำปี 2562

วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 14.56 น.

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนศริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

เนื่องในวัน “วันมหิดล” ประจำปี 2562

          

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน กิจกรรมออกรับบริจาค “ธงวันมหิดล” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบธงดังกล่าว จากนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาค ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับน้ำใจจากชาววิริยะประกันภัย และบุคคลทั่วไป  ร่วมบริจาค ที่บริเวณ ชั้น G อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ (RS TOWER) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,209 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเงินดังกล่าวบริษัทฯ จะนำไปสบทบทุนให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชต่อไป

สำหรับ “ธงวันมหิดล” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษา กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งการรับบริจาคได้กระทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 โดยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์วัดความดันเลือด เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ เพื่อให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้ป่วยมีแรงกายแรงใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไปได้