วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:48 น.

ประกัน

NSI นำสินประกันภัย จ่ายสินไหมจากเหตุการณ์โศกนาฎกรรมที่โคราช 3 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.39 น.

NSI นำสินประกันภัย จ่ายสินไหมจากเหตุการณ์โศกนาฎกรรมที่โคราช 3 ราย

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติของนายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี ช่างฝีมือโรงงาน สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน, นายจิรวัฒน์ รัดกลาง และนายอำนาจ บุญเอื้อ รปภ.ห้างเทอร์มินอล 21 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนำสินประกันภัยซึ่งซื้อความคุ้มครองผ่านทางบมจ.เมืองไทย แคปปิตอล หมายเลขกรมธรรม์ PAGB62HOP-000149, PAGB62HOP-000075 และ PAGB63HOP-000025 ตามลำดับ โดยทั้งสามท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางใจเมืองโคราชระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์รายละ 100,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว