วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:47 น.

ประกัน

NSI นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.34 น.

NSI นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 

ที่อาคารสำนักงานใหญ่ นำสินประกันภัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ และนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 82.55 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3.64 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 7.20 บาท โดยแบ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 และจ่ายในอัตราหุ้นละ 5.20 บาท เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63