วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:57 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัย รวมน้ำใจ พี่ช่วยน้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563, 13.45 น.

วิริยะประกันภัย รวมน้ำใจ พี่ช่วยน้อง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

 

ร.ต.อ.ปิยนันท์ ฉัตรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด รับมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้กิจกรรม “วิริยะ รวมน้ำใจ พี่ช่วยน้อง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) และนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ นอกจากนี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสาของบริษัทฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วไม้หน้าอาคารเรียน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำความสะอาดโรงเรียนโดยรอบ และทำกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ อีกด้วย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด

สำหรับกิจกรรม “วิริยะ รวมน้ำใจ พี่ช่วยน้อง” บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อสร้างหลังคาทางเดิน ต่อเติมอาคารเรียนเอนกประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิริยะจิตอาสา ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ตัวแทน ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และคู่ค้า กว่า 100 คน ร่วมกันดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้โรงเรียนได้มีพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กๆ พร้อมทั้งยังมีอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม