วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:54 น.

ประกัน

โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.24 น.

โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 2

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม โครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ครั้งที่ 2 เพื่อมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แก่นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทุนประกันรายละ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นการมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 1 ที่ให้ความคุ้มครองแพทย์และพยาบาล ณ สำนักงานแพทยสมาคมฯ