วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:05 น.

ประกัน

ไทยประกันชีวิตขยายบริการTelemedicine

วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.14 น.

ไทยประกันชีวิตขยายบริการTelemedicine

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจบนแนวคิดเป็นทุกคำตอบของชีวิตให้กับลูกค้า หรือ Life Solutions บนพื้นฐานการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Service และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เอาประกัน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาให้บริการ “Telemedicine” โดยขยายการให้บริการเพิ่มเติมรวมเป็น 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลนครธน, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลบี เอ็น เอช, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ทั้งนี้บริการ Telemedicine เป็นการรักษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time รวมถึงกรณีการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การเจาะเลือดจากโรคเรื้อรัง การทำแผลหลังการรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นต้น ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เอาประกันไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ จะอนุมัติสินไหมทดแทนสำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD กับบริษัทฯ ทั้งประเภทรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่รับบริการดังกล่าว