วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 02:04 น.

ประกัน

ไทยประกันชีวิต เชื่อม FundConnext ขายยูนิตลิงค์ เริ่ม ก.ย. นี้

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.45 น.
ไทยประกันชีวิต เชื่อม FundConnext ขายยูนิตลิงค์ เริ่ม ก.ย. นี้
 
 
 
นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ นับเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์นักลงทุนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการเงินและการลงทุน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต
 
ดังนั้น เพื่อสร้างมาตรฐานในการลงทุนผ่านแบบประกันยูนิตลิงค์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิดยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric บริษัทฯ จึงร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นำระบบงาน FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน (บลจ.) สร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้สามารถขายกองทุนจากหลากหลาย บลจ. ด้วยมาตรฐานเดียวกัน
 
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อระบบข้อมูลกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ Distributor มีข้อมูลกองทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันของบริษัทฯ ว่าการลงทุนภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์จะเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบริษัทฯ นำระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป
 
“ขณะเดียวกันผู้ที่ซื้อแบบประกันยูนิตลิงค์ของบริษัทฯ สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลแบบประกันเพื่อการลงทุน ตลอดจนข่าวสารกองทุนรวมภายใต้แบบประกันทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) ทั้ง 15 กองทุน บนเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และพอร์ตการลงทุนของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” นางวรางค์กล่าว
 
 
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ FundConnext ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสการลงทุน ตอบสนองความต้องการลูกค้ายูนิตลิงค์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สามารถเลือกลงทุนกองทุนรวมได้หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนของ บมจ. ไทยประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” โดยปัจจุบันมีผู้ร่วมตลาดใช้งาน FundConnext เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ บลจ. 21 ราย และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 34 ราย ด้านปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยผ่าน FundConnext เติบโตมากกว่า 400% (ณ 31 สิงหาคม 2563) เมื่อเทียบกับปี 2562”
 
สำหรับแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่ บมจ. ไทยประกันชีวิต เสนอขาย ได้แก่ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิต ลิงค์) และ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์) ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้อิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต โดยสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกัน เพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้ รวมถึงเพิ่มหรือลดเงินออมได้ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนฯ ที่เชี่ยวชาญการวางแผนการออมและการลงทุน ซึ่งมีใบอนุญาต IC License สำหรับขายสินค้ายูนิตลิงค์พร้อมให้บริการ