วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 07:50 น.

ต่างประเทศ

ปชช.ชมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 9 ชรบ.ลำพะยาที่เสียชีวิตเหตุไม่สงบ

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 22.38 น.

ปชช.ชมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
9 ชรบ.ลำพะยาที่เสียชีวิตเหตุไม่สงบ

 


เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 เวลา 19.35  น. ที่วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา)  ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย  นายฉลอง ทองงาม นายสุนทร ยอดแก้ว นายพูนสวัสดิ์ พูลแก้ว นายเนตร จอมทอง นายบรรจบ ทองกลิ่น นายวิรัช เพ็ชรปล้อง นายธวัชชัย สุพงษ์  นางนัยนา โพธิ์เตี้ยเทียม  และนางรัชนก ยอดแก้ว โดยมี นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

โดยหลังจากพระสงฆ์ ข้าราชการระดับสูง ได้วางดอกไม้จันทน์ แล้ว ประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 7000 คน ได้มารอยืนแถวเพื่อวางดอกไม้จันทน์กันจำนวนมาก ใช้เวลากว่า 3 ชม. แล้วเสร็จ จึงได้ทำการเผาร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 9 ราย ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา โดยมีประชาชนรอดูการเผาศพจริง ซึ่งเป็นการเผาแบบเชิงตะกอน และเผาพร้อมกันทั้ง 9 ศพ ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกของญาติพี่น้องและประชาชนที่ยืนมองเปลวไฟที่ลุกโชก ซึ่งการเผาแบบนี้ ปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้ว ซึ่งการเผาศพครั้งนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวลำพะยา ที่มีการเผาศพจำนวนมากถึง 9 ศพ พร้อมกัน