วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:06 น.

ต่างประเทศ

จีนออกกฎหมายต่อกรสหรัฐฯสู้คดีฟ้องร้องข้ามชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.02 น.

จีนออกกฎหมายต่อกรสหรัฐฯป้องกันสิทธิคดีฟ้องร้องข้ามชาติ

นายหม่า อีเต๋อ สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ นักวิจัยสถาบันนิติศาสตร์สภาสังคมศาสตร์ กรุงปักกิ่ง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การปฏิบัติตามหลักการข้อยกเว้นที่มีจำกัดนั้น เป็นแนวโน้มของการนิติบัญญัติระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีคดีที่นักธุรกิจหรือรัฐบาลท้องถิ่นของจีนถูกฟ้องขึ้นศาลที่สหรัฐฯบ่อยครั้ง แต่เนื่องจากขาดกฎหมายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ทำให้คนจีนในคดีเหล่านี้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานยุติธรรมของจีน รัฐบาลจีนถูกฟ้องขึ้นศาลต่างประเทศบ่อยครั้ง ทำให้จีนตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศ

นายหม่า อีเต๋อ เสนอว่า ควรเร่งบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความคุ้มกันของรัฐต่างประเทศที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของจีน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพลเมืองจีนและนักลงทุนต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นวิธีรับมือกับการฟ้องร้องที่มุ่งร้ายของสหรัฐฯและบางประเทศที่อ้างเรื่องการระบาดของโรคโควิด -19

นายหม่า อีเต๋อ กล่าวว่ากระบวนการโลกาภิวัฒน์ลงลึกยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆ มีการเข้าร่วมกิจการระหว่างประเทศนับวันมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้เกิดสภาพรัฐบาลประเทศต่างๆถูกฟ้องร้องในประเทศอื่นๆ มากขึ้นเช่นกัน แต่จีนยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะในด้านนี้ ได้เพียงต้องปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มกันต่อสินทรัพย์ของต่างประเทศ ทำให้ชาวจีนยากที่จะฟ้องร้องบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศขึ้นศาลของจีน จึงไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่ชอบธรรมตามกฎหมาย และศาลของจีนก็ไม่สามารถตัดสินคดีเหล่านี้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายอ้างอิง ดังนั้นส.ส.ของจีน 35 คนจึงได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อความคุ้มกันรัฐต่างประเทศ

 

สำนักข่าว CMG

Source: https://news.cgtn.com/news/2020-05-26/NPC-deputies-propose-making-China-s-foreign-sovereign-immunities-law-QOla7LDXXO/index.html

https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/9127399

https://view.inews.qq.com/a/20200526A0KN4100

https://www.facebook.com/ChinafacecriThai/posts/3000767930149868