วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:43 น.

ต่างประเทศ

จีนโชว์เศรษฐกิจรอบ 70 ปี GDP เติบโตพุ่ง 100 ล้านล้านหยวน

วันเสาร์ ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 01.07 น.

จีนเผยแพร่รายงาน “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจีนในรอบ 70 ปี” GDP พุ่งจากหลักหมื่นล้านหยวน เป็น 100 ล้านล้านหยวน

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา โดย GDP พุ่งขึ้นจาก 6.79 หมื่นล้านหยวน (10.5 พันล้านดอลลาร์) ในปี 1952 เป็น 101.6 ล้านล้านหยวนในปี 2020 ตามรายงานของสมุดปกขาว หรือไวท์เปเปอร์ (White Paper) เรื่อง "การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของจีนจากความยากจนสู่ความเจริญรุ่งเรือง" ที่เผยแพร่วันนี้ 28 กันยายน 2564

ปัจจุบัน จีนมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 17 ของ GDPโลก และในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักกว่า 220 รายการ ตามรายละเอียดที่เผยแพร่ในเอกสารไวเปเปอร์ดังกล่าว

จีนยังรั้งอันดับหนึ่งของโลกในด้านการค้าสินค้าและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ และอันดับสองในด้านการค้าบริการและตลาดผู้บริโภค

“จีนประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จากประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upple-Middle-Income Country) โดย GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว  3,362 บาท) ในปี 1952 เป็นมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (336,280 บาท) ในปี 2020” กล่าวคือ GDP ต่อหัวในจีน เพิ่ม 100 เท่า ภายในระยะเวลาไม่ถึง 70 ปี

รายงานยังระบุอีกว่า จีนเป็นประเทศที่มีกลุ่มรายได้ปานกลางมากกว่า 400 ล้านคน และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแง่ของจำนวน ซึ่งทำให้จีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ในปี 2020 จีนเป็นประเทศแรกที่กลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ยังเป็นประเทศแรกที่สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการเติบโตติดลบมาเป็นเติบโตเชิงบวก สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีน  โดยจำนวนประชากรจีนผู้มีงานทำ เพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านคนในปี 1949 เป็น 750 ล้านคน ในปี 2020 และตลาดงานยังคงมีเสถียรภาพต่อเนื่อง

แม้ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรยังคงครองสัดส่วนมากที่สุดสำหรับอาชีพของประชาชนจีน แต่โครงสร้างการจ้างงานมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้มีการจ้างงานร้อยละ 47.7 ในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขณะที่ร้อยละ 61.6 ทำงานในเมืองต่างๆ

อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น พนักงานส่งของและคนขับรถรับจ้างด้วยบริการเรียกรถ ได้เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแนวคิดการทำงานของตลาดแรงงานจีน เพิ่มทางเลือกและขยายรูปแบบการจ้างงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น

แหล่งข้อมูล:

https://news.cgtn.com/news/2021-09-28/White-paper-hails-Chinese-economy-s-historic-transformation--13UYG27Opag/index.html