วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 04:07 น.

ต่างประเทศ

“สีจิ้นผิง” ตอกย้ำเผชิญความท้าทายอย่างกล้าหาญเพื่อมวลมนุษยชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 21.02 น.

ไม่กลัวเมฆที่ลอยอยู่ !! “สีจิ้นผิง” ชูสิ่งที่ประชาคมโลกควรทำ 4 ประการ กลางเวทีปาฐกถาการประชุม BRICS Business Forum 2022 ตอกย้ำต้องเผชิญความท้าทายอย่างกล้าหาญมุ่งสู่เป้าหมายอนาคตของมวลมนุษยชาติร่วมกัน

ในตอนเย็นของวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม BRICS Business Forum 2022 ซึ่งเป็นเวทีการประชุมทางธุรกิจของประเทศกลุ่ม BRICS ทางวิดีโอและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จับกระแสแห่งกาลเวลา และสร้างอนาคตที่สดใส"

สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีมายาวนานนับศตวรรษและการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้เกี่ยวพันกัน ทำให้ความท้าทายด้านความปลอดภัยต่างๆ เกิดขึ้นทีละน้อย เศรษฐกิจโลกกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟู และการพัฒนาทั่วโลกพบกับความพ่ายแพ้อย่างรุนแรง โลกจะไปทางไหน? สันติภาพหรือสงคราม? เติบโตหรือเสื่อมถอย? เปิดหรือปิด? ความร่วมมือหรือการเผชิญหน้า? เป็นคำถามที่พวกเรากำลังเผชิญ

สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์บางครั้งสงบ บางครั้งวุ่นวาย แต่ก็ดำเนินไปข้างหน้าเสมอ แม้ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป แต่แนวโน้มของการเปิดกว้างและการพัฒนาจะไม่เปลี่ยนแปลง และความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน

โดยเขากล่าวว่า ต้องไม่กลัวเมฆที่ลอยอยู่ เข้าใจกฎของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง ไม่โดนหลอกด้วยเหตุการณ์ชั่วคราว ไม่ต้องกลัวความเสี่ยง เผชิญความท้าทายอย่างกล้าหาญ และก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อ มนุษยชาติ

ประธานาธิบดีจีน ระบุ สิ่งที่ประชาคมโลกควรทำ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก ต้องสามัคคีและทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดแสดงให้เห็นว่าอำนาจนิยม การแบ่งฝักฝ่ายการเมือง จะไม่ทำให้เกิดสันติภาพและความมั่นคง แต่จะนำไปสู่สงครามและความขัดแย้ง การขยายพันธมิตรทางทหาร และแสวงหาความมั่นคงของตนเองโดยแลกกับความมั่นคงของประเทศอื่นจะตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องไม่ลืมความตั้งใจดั้งเดิมของกฎบัตรสหประชาชาติและระลึกถึงภารกิจในการปกป้องสันติภาพ 

ไม่นานมานี้ สี จิ้นผิงได้เสนอความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก โดยสนับสนุนให้ทุกประเทศยึดมั่นในแนวคิดด้านความปลอดภัยร่วมกัน ครอบคลุม ให้ความร่วมมือ และยั่งยืน ยึดมั่นในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ

สิ่งที่ควรทำคือ การเจรจาเพื่อแก้ไขความแตกต่างและข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติ ร่วมกันต่อต้านอำนาจนิยมและการเมืองแบบอำนาจ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่มีการเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความร่วมมือแบบ win-win สร้างแสงแดดแห่งสันติภาพส่องสว่างไปทั่วโลก

ประการที่สอง ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก ผู้คน 1.2 พันล้านคนทั่วโลกในเกือบ 70 ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด อาหาร พลังงาน และวิกฤตหนี้

โดยปีที่แล้ว 2564 สี จิ้นผิงเสนอความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาระดับโลก โดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติค.ศ.2030 การส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาระดับโลก

การส่งเสริมการลดความยากจน สุขภาพอย่างครอบคลุม การศึกษา การเชื่อมต่อดิจิทัล และอุตสาหกรรม ความร่วมมือในด้านอื่นๆ จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านอาหารและพลังงาน และปรับปรุงระดับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน จำเป็นต้องคว้าโอกาสของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ส่งเสริมการไหลขององค์ประกอบนวัตกรรมทั่วโลก และช่วยประเทศกำลังพัฒนาเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงสีเขียว

ในประเด็นโรคระบาดที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ สี จิ้นผิง ระบุว่า ควรดำเนินการร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาด จัดหายาต้านการแพร่ระบาดเพิ่มเติมให้กับประเทศกำลังพัฒนา และมุ่งมั่นที่จะเอาชนะการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด

ประการที่สาม ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุความร่วมมือแบบ win-win ในปัจจุบัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญและห่วงโซ่อุปทานบางส่วนถูกแทรกแซงโดยเกินจริง อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงสูง ตลาดการเงินระหว่างประเทศยังคงผันผวน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนตัวลง โดยในช่วงเวลาวิกฤตินี้ มีเพียงการยึดมั่นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะวิกฤตเศรษฐกิจได้ 

ประการที่สี่ ต้องมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันเพื่อขยายการเปิดกว้างและการบูรณาการ จำเป็นต้องรักษาระบบการค้าพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก ขจัดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เพิ่มการเป็นตัวแทนและแสดงความคิดเห็นของประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา และรับรองสิทธิ กฎเกณฑ์ และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกประเทศ

สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่ากลไกความร่วมมือของ BRICS เป็นเวทีที่สำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ในปัจจุบัน ความร่วมมือของ BRICS ได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาคุณภาพสูง 

สี จิ้นผิง หวังว่าผู้ประกอบการจะสานต่อจิตวิญญาณแห่งความพากเพียรและความกล้าหาญ เป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาแบบเปิด ผู้นำด้านนวัตกรรมและการพัฒนา และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของ BRICS และทำให้ความสำเร็จในการพัฒนามีความเท่าเทียมมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทุกคน 

เขาเน้นว่า ตราบใดที่ทุกคนร่วมมือและยึดในประโยชน์ร่วมกัน เรือใหญ่ของประเทศกลุ่ม BRICS จะสามารถฝ่าลมฝ่าคลื่นทะเลแล่นไปยังชายฝั่งที่สดใสและดีขึ้นอย่างแน่นอน

2022 BRICS Business Forum จัดขึ้นที่ปักกิ่งในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  ประธานาธิบดีรามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีโบลโซนาโรของบราซิล ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดีย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์  โดยผู้คนประมาณ 1,000 คน รวมทั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการค้าของประเทศกลุ่ม BRICS นักการทูต และตัวแทนจากธุรกิจต่างๆเข้าร่วมงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/117547923447097/posts/520158193186066/

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?t=1655897682334&item_id=2397940613722319648