วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:54 น.

ไอที

ลงนามเซ็นสัญญา

วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 14.55 น.

 

ลงนามเซ็นสัญญา

 

ประชา  อัศวนิเวศน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด และ ชวภณ  ประกาสิทธินาคิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอม แอด คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วม ลงนามเซ็นสัญญา ระบบ SAP S/4 HANA โดยมี อภิรัฐ  นุชทอง,มนัสวี นิรัติศยกุล, บุญชัย ทวีสินรัตนกุล ร่วมงานด้วย ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ