วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 13:38 น.

ไอที

ฟูจิฟิล์มมอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 11.54 น.

ฟูจิฟิล์มมอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

 นายพศวัต ชัยวิริยะ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ Industrial บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีมอบฟิล์ม Industrial X-Ray เป็นฟิล์มที่ใช้ในการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบขบวนการงานขึ้นรูป การเชื่อม การหล่อโลหะ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการล้างฟิล์ม นำฟิล์มขึ้นมาแปลง

 

 

ตลอดจนการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการ X-Ray เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมี รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อมและอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ  เป็นผู้รับมอบ ณ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.