วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:52 น.

การตลาด

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อการให้ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.08 น.

“คนไทยไม่ทิ้งกัน”

เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อการให้

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19 

 

 
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ทุกคนต้องเผชิญ  มุมหนึ่งเราได้เห็นความทุ่มเทของบุคคลากรทางการแพทย์ นักรบเสื้อกราวน์สีขาวที่ทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง เราได้เห็นถึงความยากลำบากในการดำรงชีพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ต้องตกงาน แต่อีกมุมหนึ่งเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่เป็นสังคมแห่งการ “แบ่งปัน” หลายคนนำอาหาร น้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนต่างๆ หรือการนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งการแบ่งปันนี้ คนไทยได้ปฎิบัติสืบทอดมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการให้ ที่เราได้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
ซีพี ออลล์  ผู้ก่อตั้งเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคเอกชนที่ได้จัดทำโครงการต่างๆ โดยยึดปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้
 
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงที่มาของ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ว่า “ซีพี ออลล์  ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของภาคส่วนต่างๆในสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19  จึงจัดตั้งโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” และดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  เริ่มจากการนำเงินจากโครงการ “ลดวันละถุงคุณทำได้” จำนวน 77 ล้าน จัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ ชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมอบให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้ร่วมสมทบโรงทาน ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์-สามเณร การจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานเมนูละ 20 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ตลอดจนทยอยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพี่ๆน้องๆชาวไทยในทุกภาคส่วนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วประเทศ”  
 
 
ด้าน รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม  ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   1ใน 77โรงพยาบาลที่ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 กล่าวว่า ชุดอุปกรณ์ป้องกันสำหรับแพทย์ หรือ PPE นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซีพี ออลล์ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ทางโรงพยาบาลจะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในภารกิจดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนต่อไป
 
“บุคลากรทางการแพทย์เปรียบเสมือนนักรบ ก็ต้องมีอาวุธ และเครื่องป้องกันในการไปต่อสู้ ซึ่งชุด PPE นั้นถือเป็นของล้ำค่าที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ เพื่อจะได้มีกำลังดูแลรักษาผู้ป่วย ให้สมตามเจตนารมย์ของผู้บริจาคต่อไป”
 
 
ต่อเนื่องด้วยโครงการ ซีพี ออลล์ ร่วมสมทบทุนโรงงานตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์-สามเณรที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช 
 
 
พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า ทางคณะสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ไม่ต่างจากชาวบ้านทั่วไป และการตั้งโรงทานครั้งนี้ทางท่านเจ้าอาวาสได้สนองตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ถือว่าเป็นความโชคดีของทางวัด ที่ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญของการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 
 
หรือแม้แต่กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป หรือผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย), สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย และ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อส่งต่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจเพื่อใช้ยังชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากต่อไป
 
 
นางสาวเรณู เดวีเลาะ ประธานเครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้มีการรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ฯมากว่า 10 ปี แล้ว ประกอบด้วย 4 อาชีพหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า
 
 
 
         
“ถ้าเป็นในกลุ่มหาบเร่แผงลอยก็ขายของได้น้อยมาก เรียกว่าแทบจะขายไม่ได้เลยสำหรับกลุ่มที่ขายเสื้อผ้า ทางกลุ่มก็พยายามช่วยเหลืออยู่เท่าที่จะทำได้ โดยความช่วยเหลือที่ได้รับมาก็จะถูกกระจายไปต่อไปยังสมาชิกทั้ง 200 คน ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณบริษัทซีพี ออลล์ ที่วันนี้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้แก่กลุ่มของเรา รู้สึกซาบซึ้งมากที่บริษัทใหญ่ก็ยังคิดถึงคนเล็กคนน้อยในสังคมอย่างพวกเรา”
 
 
 
 
อีกหนึ่งความช่วยเหลือ ที่มีเสียงตอบรับอย่างดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน คือ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้ร่วมกับ TrueMoney Wallet ช่วยลดค่าครองชีพให้คนไทยได้รับประทานอาหารเมนูยอดนิยมมื้อละ 20 บาท เช่น ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง,ข้าวไก่กระเทียม, ข้าวผัดหมู, ข้าวกะเพราหมู, ข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่,ข้าวกะเพรามังสวิรัติ เมื่อซื้อครบ 100 บาท และชำระด้วย TrueMoney Wallet ผ่าน7App ยังได้ลดราคาอีก 5 บาท ช่วยลดภาระเงินในกระเป๋าของคนไทยที่วันนี้มีน้อยลงไป
 
ไม่ว่าเราจะเผชิญกับวิกฤตใดๆ หากประเทศไทยยังคงเป็นสังคมแห่งการให้  เราก็จะเดินก้าวผ่านความยากลำบากนั้นไปพร้อมกันๆเพราะ “คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน”

หน้าแรก » การตลาด