วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:42 น.

การตลาด

Big Cleaning Day 2021 “ตลาดสด อ.ต.ก. ปลอดเชื้อ COVID-19”

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.10 น.

Big Cleaning Day  2021 “ตลาดสด อ.ต.ก. ปลอดเชื้อ COVID-19” 

 

 


จากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครนำมาสู่การระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้างกระจายไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าตลาดสดในหลายจังหวัด รวมไปถึงตลาดสดในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความชะล่าใจในการดูแลป้องกันรักษาความสะอาด สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้านมาจับจ่ายซื้อของใช้อุปโภค บริโภค  

 

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการตลาดสด อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร และมณฑลทหารบกที่ 11 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  2021 “ตลาดสด อ.ต.ก. ปลอดเชื้อ COVID-19” เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณพื้นที่ตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ยังดำเนินมาตรการคุมดูแลตลาดสดให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาล และเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย  จุดให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ กำหนดทางเข้า-ออก พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่างร้านค้าภายในตลาด  และร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสฯ จากผู้ประกอบการค้าและแรงงานต่างด้าวในตลาด อ.ต.ก. ทั้งหมดกว่า 400 ราย ซึ่งผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ 

 

 

 

ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. มั่นใจในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของตลาดสด อ.ต.ก.  โดย ตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดริมน้ำ และตลาดต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่เว้นวันหยุด และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก.ทุกท่าน 

หน้าแรก » การตลาด