วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:40 น.

การตลาด

สิงห์อาสา ลงพื้นที่สะเมิง ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 12.24 น.
สิงห์อาสา ลงพื้นที่สะเมิง 
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
 
 
 
สิงห์อาสา ลงพื้นที่สะเมิง ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
มอบน้ำดื่มสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน-สะเมิง
 
 
เมื่อวันที่ 30 มี.ค 64 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสิงห์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน-สะเมิง เนื่องจากคืนวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมาเกิดไฟป่ากระจายเป็นวงกว้างบนภูเขาบริเวณบ้านศาลา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน-สะเมิง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ และชุดอาสาสมัครดับไฟป่าของหมู่บ้านจำนวนมากต้องเร่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่า และทำแนวกันไฟ เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบริเวณอื่น
 
 
 
ทั้งนี้ สิงห์อาสาจะคอยติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยได้รับความร่วมมือจาก10 เครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคเหนือที่ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ทั้งในเรื่องของน้ำดื่ม ข้าวสารและอุปกรณ์ดับไฟป่า อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงจัดอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
...