วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 23:41 น.

การตลาด

MTC สร้างอาคาร “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 12.30 น.

MTC สร้างอาคาร “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา”

แห่งที่ 3 ณ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

คุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ได้บริจาคเงินจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยออกแบบเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 1,700 ตารางเมตร จะแบ่งพื้นที่ชั้น 1 สำหรับให้บริการคลินิกงานจิตเวชและยาเสพติด ส่วนชั้น 2 สำหรับให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งนี้ คาดว่าจะสนับสนุนให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากถึง 100,000 คนต่อปี ซึ่งอาคารดังกล่าว ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มก่อสร้างวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และมีกำหนดแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2565