วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:40 น.

การเมือง

เล็งมอบรางวัลสันติภาพโลก2019แก่'ซูจี-หลานเนลสัน'

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 13.55 น.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน  เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน Stockholm world peace internationa conferenceหรือประชุมสันติภาพโลก 2019 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรเพื่อสันติภาพจากประเทศสวีเดน ญี่ปุ่น ไทย และอีกหลายประเทศ โดยมีมติเลือกอาตมาเป็นประธานในการจัดประชุมและลงนามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก  

พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบ 1.กำหนดยืนยันวันจัดประชุมและมอบรางวัลในวันที่ 30 มิ.ย.2562  2.พิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัลจากทั่วโลก  10 ราย 3.สรุปแก้ไขกำหนดการจัดประชุมวันที่ 29 มิ.ย.- 2 ก.ค.2562  และ 4.การเชิญวิทยากร

คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาผู้ที่ทำงานด้านสันติภาพและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากทั่วโลก ที่ควรได้รับรางวัลเช่น อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศสวีเดน เช่น Jan Eliason และ Rolf Ekeus ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับสหภาพยุโรปและมีบทบาทในสหประชาชาติ และมีนายมันดลา แมนเดลา หลานชายของนายเนลสัน แมนเดลา อดีตผู้นำแอฟริกาใต้  

และประเทศไทยที่ถูกเสนอชื่อคือพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระมหวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย จ.เชียงราย ร่วมทั้งนางอองซาน ซูจี มนตรีแห่งรัฐของประเทศเมียนมา รวมทั้งผู้ที่เคยได้รัรับโนเบลจากบังกลาเทศ และนอกนั้นมีผู้นำองค์กรศาสนาคริสต์ อิสลามที่ถูกการเสนอชื่อ 

"และยังเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อผู้ควรได้รับรางวัลเพิ่มภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะเป็นวันคัดเลือกรอบสุดสุดท้ายในการประชุมนัดสุดท้าย  สามารถขอกำหนการแจ้งชื่อเข้าประชุมหรือเสนอชื่อบุญคคลควรได้รับรางวัล ที่เมล psweden73@gmail.com หรือไอดีไลน์ abc2561"พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าว

หน้าแรก » การเมือง