วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:40 น.

การเมือง

มท.เชิญน้ำอภิเษกไปยังวัดสุทัศน์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562, 12.26 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้เชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก โดยผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 คน เชิญคนโทน้ำจาก 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์  โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำขบวน พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี