วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:41 น.

การเมือง

'วิษณุ'ระบุเคาะวันเลือกนายกฯ หลังได้ ปธ.-รอง ปธ.สภาฯ แล้ว

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 11.12 น.

วันที่ 22 พ.ค.2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า ในขั้นต้นจะต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เสร็จก่อน ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ จากนั้น จะนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ และเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งลงมาแล้ว ประธานสภาฯ จึงจะกำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้ว การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ควรเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะ ส.ส. ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด