วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:57 น.

การเมือง

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ‘รายชื่อ 50 ส.ว.สำรอง’มีสื่อด้วย

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 17.44 น.

 

 

 

 

วันที่ 11 มิ.ย.2562    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

ทั้งนี้นายสมชาย มีเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)